Kuu­sa­lu val­la rah­va va­lik

1148

Ok­toob­ris toi­mu­nud ko­ha­li­ke va­li­mis­te jä­rel kom­men­tee­ri­ti, et Kuu­sa­lu val­la va­li­jad va­li­sid vo­li­ko­gus­se kee­ru­ka koos­sei­su nii koh­ta­de jao­tu­mi­se kui ka isi­ku­te poo­lest ja kok­ku­lep­ped val­la juh­ti­mi­seks on ras­ked sün­di­ma. Kuu­sa­lu val­la 5217 va­li­mi­sea­li­sest ela­ni­kust va­li­mis­tel hää­le and­nud 3168 va­li­jat moo­dus­ta­sid vo­li­ko­gu järg­mi­selt: aas­taid val­la­juh­ti­mi­ses osa­le­nud po­lii­ti­ku­te va­li­mis­lii­du­le Ühi­ne Ko­du 8 koh­ta ning opo­sit­sioo­nis ol­nud Kes­ke­ra­kon­na­le ja Re­for­mie­ra­kon­na­le mõ­le­ma­le 1 koht, 9 koh­ta said uued ni­me­kir­jad – Üks Kuu­sa­lu Vald 5 ning Are­nev Kuu­sa­lu Vald ja EK­RE kumb­ki 2.
Nüüd on 15 vo­li­ni­ku ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­le­pe tun­nis­ta­tud lõp­pe­nuks, val­la­va­ne­ma vas­tu esi­ta­tud um­bu­sal­du­sa­val­dus, pee­tak­se taas lä­bi­rää­ki­mi­si. 30. mai vo­li­ko­guis­tung peaks too­ma sel­gust, kes ja kas juh­ti­mi­se üle võ­tab.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li moo­du­lid Ra­mi­rent Bal­tic ASilt
Järgmine artikkelKeh­ra näi­te­rin­gi Pant­heon uut la­vas­tust mängiti ait-kui­va­tis