Kuu­sa­lu val­la MV korv­pal­lis

1767

14. jaa­nua­ril al­ga­sid Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses val­la tä­na­vu­sed meist­ri­võist­lu­sed korv­pal­lis. Meis­tri­tiit­li eest võist­le­vad sel aas­tal 6 võist­kon­da, kes on ja­ga­tud kah­te alag­rup­pi.
Ava­voo­rus alis­tas A-alag­ru­pis ka­he eel­mi­se aas­ta võit­ja BC Kiiu 61:52 Mees­te Var­ju­pai­ga ning B-alag­ru­pis Kol­ga BC Tuub­li 77:33. II voo­rus 28. jaa­nua­ril on A-alag­ru­pis vas­ta­mi­si Kiiu ja Tal­linn­sa­lu, B-alag­ru­pis Kol­ga ja Val­la Idab­lokk. 4. veeb­rua­ril pee­tak­se III voo­ru män­gud, see­jä­rel jät­ka­vad kum­ma­gi ala­gru­pi kaks pa­re­mat pool­fi­naa­lis, nen­de võit­jad sel­gi­ta­vad val­la meist­ri, kao­ta­jad 3.-4. ko­ha oma­ni­ku.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vald ja­gab kul­tuu­ri­toe­tu­si 5200 eu­rot
Järgmine artikkelAni­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te hää­le­tus on ala­nud