Kuu­sa­lu val­la kroo­ni­ka­film

1229

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke­le val­la kroo­ni­ka­fil­mi toot­ja leid­mi­seks esi­ta­sid pak­ku­mu­se kaks fir­mat. Sood­sa­ma pak­ku­mu­se te­gi OÜ Ra­va­kon, mil­le juht Raul Val­gis­te on se­ni omal al­ga­tu­sel fil­mi­nud ja mon­tee­ri­nud kroo­ni­kak­lip­pe ning aval­da­nud in­ter­ne­tis. OÜ Ra­va­kon kü­si kroo­ni­ka­fil­mi te­ge­mi­seks 5400 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Ala­nud aas­tal fil­mi­tak­se ja tal­le­ta­tak­se kroo­ni­ka-DVD-le taid­le­ja­te tal­ve­pi­du, Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li 30. sün­ni­päe­va pi­du, EV 100. ning Kuu­sa­lu val­la 80. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne, Kiiu mõi­sa ava­mi­ne, Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu 20. hooa­ja lõ­pe­ta­mi­ne, valla taidlejate osalemine Viimsis Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peol ning toe­ta­tud ela­mi­se ma­ja ehi­ta­mi­ne Kuu­sa­lus.