Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list on ELI­NA EI­NA­RU

2255

4_29 Elina EinaruEs­mas­päe­vast, 16. juu­list on Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­amet­ni­ku­na tööl Eli­na Ei­na­ru (pil­dil), kes on aas­taid töö­ta­nud met­san­du­ses, ol­nud mets­nik ja abi­met­saü­lem Viim­si mets­kon­nas. Pä­rast mets­kon­da­de liit­mist töö­tas riik­li­ku loo­dus­kait­se­kes­ku­ses pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti­na, hil­jem kesk­kon­na­ame­tis Har­ju-Jär­va-Rap­la re­gioo­ni kait­sep­le­nee­ri­mi­se spet­sia­lis­ti­na. Ta elab prae­gu Tal­lin­nas, ot­sis töö­koh­ta, et saaks ko­li­da pea­lin­nast ära. Eli­na Ei­na­ru: „Olen Kuu­sa­lu kan­dis met­sa is­tu­ta­nud, hool­da­nud kait­sea­lu­seid ob­jek­te ja par­ke. Eel­mi­sel aas­tal käi­sin siin in­ven­tee­ri­mas ka­ru­put­ke lik­vi­dee­ri­mis­töid. See­ga Kuu­sa­lu vald pä­ris võõ­ras mul­le po­le. Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti töö on vä­ga hu­vi­tav, tut­vun es­malt eri töö­suun­da­de­ga.“

Eelmine artikkelSal­mis­tu ran­nas on nüüd las­te män­gu­väl­jak
Järgmine artikkelMäe­pea kü­la Ran­na­hei­na jalg­ra­ja koh­tu­vaid­lus – Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­sus tu­leb tü­his­ta­da