Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te töö­ta­sus­ta­mi­se alu­sed

1426

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te töö­ta­sus­ta­mi­se alu­sed. Di­rek­to­ri­te ja õp­pe­ala­ju­ha­ta­ja­te töö­ta­su kin­ni­tab val­la­va­lit­sus, di­rek­to­ri pal­ga alam­määr on õpe­ta­ja pal­ga alam­mää­rast 120 prot­sen­ti, õp­pea­la­ju­ha­ta­jal 110. Val­la­va­ne­mal on õi­gus mää­ra­ta di­rek­to­ri­le ku­ni 50 prot­sen­ti täien­da­vaid töö­ta­su­sid kuus. Di­rek­to­ril on lu­ba­tud te­ha põ­hi­töö ajast va­he­tut õpe­ta­ja­tööd ku­ni 6 tun­di nä­da­las, ta­sus­ta­tak­se täien­da­va töö­ta­su­na val­la­va­ne­ma­ga kok­ku­le­pi­tud sum­mas. Kuu­sa­lu val­la koo­lieel­se­te las­tea­su­tus­te ja hu­vi­koo­li õpe­ta­ja­te töö­ta­su alam­määr on 1. ap­ril­list 1000 eu­rot, 1. sep­temb­rist 1050 eu­rot kuus. Val­la­va­nem tõ­des, et jär­jest kas­vab va­he las­teaiaõ­pe­ta­ja­te ning õpe­ta­ja abi­de ja as­sis­ten­ti­de töö­ta­su va­hel, see­tõt­tu on su­vel plaa­nis tõs­ta ka nen­de pal­ka.

Eelmine artikkelKuu­sa­lus pas­to­raa­di ees sei­sis ko­gu es­mas­päe­va li­ba-ku­ju
Järgmine artikkelSüü­ta­me ühes­koos noor­te lau­lu- ja tant­su­peo „Mi­na jään” tu­le