Kuu­sa­lu pas­to­raa­dis hea­te­ge­vus­kont­sert

598

Lau­rent­siu­se Selts kor­ral­dab ree­del Kuu­sa­lu pas­to­raa­dis Va­hur Kub­ja ki­tar­ri­kont­ser­di tä­nu­tä­heks sel­le eest, et su­ve al­gu­ses sai hoo­ne pea­tä­na­va­pool­ne fas­saad uue kroh­vi ja vär­vi­ti üle. Töö teh­ti tä­nu EK­RE va­hen­du­sel rii­giee­lar­vest eral­da­tud 4000 eu­ro­le, mil­le­le Kuu­sa­lu vald li­sas 1000 eu­rot. Va­na kroh­vi ee­mal­das ja uue­ga kat­tis Lau­rent­siu­se Selt­si tel­li­mu­sel Re­val Res­tau­raa­tor. Fas­saad vär­vi­ti oo­ker­kol­la­seks Alek­san­der Sko­li­mows­ki soo­vi­tu­sel, sok­lio­sa sai hal­li­ka too­ni. Va­hur Kub­ja ta­su­ta kont­ser­dil teh­ta­vad an­ne­tu­sed lä­he­vad Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li ühe noo­re ta­len­di ki­tar­rios­tu toe­tu­seks. Lau­rent­siu­se Selt­si juht Su­lev Vald­maa: „Selts soo­vib kont­ser­di­ga tä­na­da neid, kes pas­to­raa­di fas­saa­di uuen­da­mi­se või­ma­li­kuks te­gid, kuid muu­si­kast on oo­da­tud osa saa­ma kõik. Ko­ha­peal saab veen­du­da, kui suu­re­joo­ne­li­ne on sel­le au­väär­se hoo­ne saal, mis va­jab sa­mu­ti hä­das­ti re­no­vee­ri­mist.“