Kuu­sa­lu met­sa­tee­delt vii­di lii­va­hun­ni­kud ära

380

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel vee­ti kolm nä­da­lat ta­ga­si Kuu­sa­lu ale­vi­ku ta­ha kol­me­le met­sa­tee­le et­te lii­va­hun­ni­kud, et suu­ren­da­da liik­lu­so­hu­tust Met­sa ja Sood­la tä­na­va ela­mu­piir­kon­nas. Nüüd on lii­va­hun­ni­kud ära vii­dud, sest RMK ei ol­nud met­sa­tee­de sellise sul­ge­mi­se­ga nõus. RMKst tea­ta­ti, et pääs­teau­tod pea­vad va­ja­du­sel saa­ma met­sa­tee­del sõi­ta, teed võib sul­ge­da näi­teks puu­pos­ti­de­ga, mi­da pääst­ja­tel on või­ma­lik ma­ha saa­gi­da. Val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­les, et pos­te et­te ei pa­ne, ku­na nen­de tee­de sul­ge­mi­ne on te­ki­ta­nud pal­ju po­lee­mi­kat, val­la­maj­ja saa­de­ti e-kir­ju ja he­lis­ta­ti: „Igas teeot­sas oli kaks koor­mat lii­va, kok­ku kuus koor­mat. See liiv se­ga­ti kil­lus­ti­ku­ga ning vee­ti Ko­su ja Aru kü­la­de kruu­sa­tee­de­le täiteks. Liik­lus­o­hu­tu­se sei­su­ko­hast pea­me Met­sa ja Sood­la tä­na­val ma­si­na­te sõi­du­kii­rust vä­hen­da­ma, kui kihutamist ei lõpetata.“