Kuu­sa­lu ker­ge­jõus­tik­la­sed Au­den­te­se jõu­lu­võist­lus­tel

877

Kuu­sa­lu SK noo­red ker­ge­jõus­tik­la­sed osa­le­sid 20. det­semb­ril Tal­lin­nas Au­den­te­se Spor­dik­lu­bi lah­tis­tel jõu­lu­võist­lus­tel, kus võis­tel­di sp­rin­dis, kau­gus­hüp­pes ja kuu­li­tõu­kes. Kõi­ge edu­ka­malt läks Nils-Erik Möl­le­ril, kes saa­vu­tas pois­te C-klas­si 60 meet­ri jook­sus 8,33 se­kun­di­ga 5. ko­ha. Kau­gus­hüp­pes an­dis 4.56 meet­rit tal­le 13. ko­ha. Ruu­di Pirn­puu sai 60 meet­ri jook­sus 18. (9,01) ja kau­gus­hüp­pes 25. ko­ha (3.86). Tü­tar­las­test sai Ma­riel­la Soom kau­gus­hüp­pes 17. (4.22) ja 60 meet­ri jook­sus 22. ko­ha (9,12).

Noor­mees­te B-klas­si kau­gus­hüp­pes tu­li Ken Pruul 8. ko­ha­le (5.37), 60 meet­ri jook­su lõ­pe­tas ta 14. ko­ha­ga (8,09). Ako Rand­ma tu­le­mu­sed sa­ma­del ala­del olid 4.85 meet­rit ja 8,86 se­kun­dit, mis and­sid vas­ta­valt 14. ja 26. ko­ha. Nei­du­de kau­gus­hüp­pes sai Car­men Pa­jus­te 22. ko­ha (3.93), 60 meet­ri jook­sus lõ­pe­tas ta 27. ko­ha­ga (9,31).

A-klas­si noor­mees­te kuu­li­tõu­kes (5 kg) sai 11,53 meet­rit tõu­ga­nud Mat­tias Ida­vain 11. ko­ha, 60 meet­rit jook­sis ta aja­ga 7,77 se­kun­dit, see an­dis 23. ko­ha. Sa­mas jook­sus väl­jas­pool ar­ves­tust võis­tel­nud Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te Sport) aeg oli 7,25 se­kun­dit. A-klas­si nei­du­de kuu­li­tõu­kes võist­les väl­jas­pool ar­ves­tust Kuu­sa­lu SK ker­ge­jõus­tik­la­ne Ma­ri­te En­nus­te, kes tõu­kas 4ki­lost kuu­li 10.51 meet­rit.

Eelmine artikkelLa­he­maa tu­ris­mi­se­mi­nar Kol­ga­kü­las
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la tä­nu­peol said 3 lau­reaa­ti pree­miaks 320 eu­rot