Kodasool põles kõrvalhoone

574

16. augustil kell 16.42 teatati häi­rekeskusele tulekahjust Kuu­­salu vallas Kodasoo külas. Pääst­jate saabudes põles elumaja lä­hedal olev suur kõrvalhoone. Hoo­ne mõõtmed olid umbes 25×10 meetrit. Päästjad alustasid kus­tutustöid, samuti oli vaja kaits­ta tule leviku eest kõrvalhoo­neid. Päästjad panid tule le­vi­ku­le piiri kella 17.58ks, ini­me­sed õnnetuses vigastada ei saa­nud. Päästetöödel osalesid Pirita, Nee­me, Muuga, Kaberneeme ning Kehra päästekomandode pääst­jad ja päästetehnika. Esialg­se­tel andmetel võis tulekahju al­gu­se saada hoone elektrijuhtmes­ti­kust.