KIKilt Vihasoo veevärgi jaoks üle 2,5 miljoni krooni

1695

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada Kuusalu vallavalitsuse projekti, millega taotleti Vihasoo küla puurkaevu pumpla ja reoveepuhasti rekonstrueerimiseks 2 565 131 krooni. Kuusalu valla omaosalus on 641 283 krooni, projekt läheb kokku maksma 3 206 414 krooni. Kavas on lõpetada Vihasoo korruselamute ja algkooli-lasteaia puurkaevu pumpla lagunemine, soojustada see ja remontida, vahetada välja avariiohtlikud elektrisüsteemid ja automaatika, uuendada trasse. Pumpla põrand on sageli veega üle ujutatud, see tõstetakse tööde käigus kõrgemaks. Ehitatakse uus reoveepuhasti, sest senine on roostetanud ja lekib ning ohustab põhjavett. Biotiigid ja kraav puhastatakse settest, et need ei põhjustaks enam üleujutusi ega maapinna soos­tu­mist.

Eelmine artikkelHäid pühi ja head aasta lõppu!
Järgmine artikkelSwedbank sulgeb 1. aprillist Loksa kontori