Kiiu mõisa renoveerimisest

1815

Margus Soom, Kuusalu vallavolikogu liige,  endine eelarvekomisjoni esimees, Reformierakond

Kiiu mõis tuleb renoveerida Kuusalu valla maksumaksjate raha raiskamata. See on Loksa linnaga vabatahtliku ühinemise eeldus ja võimalus võita 800 000 eurot preemiaraha.
Võib võtta lahjat mürki, et Loksa linn ja Kuusalu vald ühinevad. Küsimus on, kas see on vabatahtlik või sunniviisiline. Mõistlik on vabatahtlik ühinemine, millega kaasneks ligi 800 000eurone ühinemispreemia. Laekuvat raha saab kasutada  ühinenud omavalitsuse elu edendamiseks. Hädavajalik on parandada haridus- ja sotsiaalteenuste kvaliteeti. Märksõnad on Kuusalu keskkooli algklasside maja, muusikakool ja eakate pansionaadi rajamine.
Kuusalu valla külateed on kroonilises rahapuuduses. Iga-aastane sajatuhandeline teederaha investeering ei kata hädapäraseid vajadusi. Kevadisel teedelagunemise ajal on läbimatuid külateid. Tolmuvabast kattest ei julge unistadagi. Loksa linnavolikogu on protsessi ette näinud, käitunud riigimehelikult ja sidunud ühinemistingimuseks mitte võtta Kiiu mõisa renoveerimiseks Kuusalu maksumaksjatele miljoni laenu. Kiiu mõisa renoveerimist teostada maksumaksja rahadega on vastutustundetu ja mitte-peremehelik käitumine.
Praegu on Loksa linnavalitsusel korralik hoone. Üks võimalus on tulevikus näha vallaametnike töökohta lisaks Kuusalule ka Loksal. Loksa 2800 elanikuga on suurim asula ühinenud vallas (Kuusalus umbes 900, Kiius 600, Kolgas 300). Vallaametnike näilik kaugus ei tohiks vallaelanikke hirmutada. Kui tihti üldse satume vallamajja? Väga harva. Paljud toimingud saavad tehtud internetis. Sotsiaalametnik ja haridustöötaja peab ise jõudma abivajajateni. Vastavalt vajadustele tuleks suurematesse asulatesse valla teeninduspunktid. Nii nagu praegu on Kuusalu valla teeninduspunkt Loksa linnas. Kaalumistväärivad lahendused. Nii jääks Kiiu mõisa renoveerimiseks võetav miljon alles ja saaksime lisaks preemiaraha 800 000 eurot. Selleks peab Kirtsi/Kirsmani koalitsioon eneseuhkuse maha matma ja langetama otsuse – loobuma Kiiu mõisa renoveerimisest Kuusalu vallamaksumaksjate raha eest.
Mida teha Kiiu mõisaga? Praegune kinnisvaraturg ütleb selgelt, et Kiiu mõisa tehtav valla maksumaksja investeering ei tasu ära. Seda raha me ei saa kunagi tagasi. Eesti Pangale kuuluv, hästi korda tehtud, suhteliselt privaatses kohas Tallinna lähedal, korraliku sisustuse ja mööbliga Maardu mõis on müügis 1,4 miljoniga. Ostjaid ei ole. Eesti suurim Aleksandri kirik Narvas on pankrotipesas hinnaga pool miljonit eurot.
Kiiu mõisa on hea tahte ja töise suhtumisega võimalik mõistlikult, maksumaksja raha eest säästlikult korda teha. Näidet ei pea kaugelt otsima. Meie hea naaber Anija vald on tasa ja targu toimetanud Anija mõisa arendamisega. Aastaid tagasi moodustati sihtasutus Anija Mõis visiooniga tegutseda baltisaksa pärandi ja mõisakultuurikeskusena. Anija mõisa arendaja Janne Kallakmaa käis volikogu kõigis komisjonides tutvustamas, selgitamas, põhjendamas, kuidas ja mismoodi  on võimalik mõis korda teha ja elus hoida. Dokumentatsiooni korrastamisega viidi  sihtasutus Anija Mõis vastavusse osalemaks euroraha taotlusprojektides. Anija volikogu otsustas osaleda kaasinvesteeringutena 10-20 protsendiga kuni 400 000 eurot. Valla arendusjuhi Ingeldrin Augi mõistval toetusel osaletakse eurorahade taotlusvoorudes.
Kuusalu valla juhid — parim aega taotleda eurorahastamist on möödumas, kuid kiire ja asjatundliku toimetamisega on eesmärk veel saavutatav. Need kaks toimekat Anija mõisa edendajat, Janne ja Ingeldrin, on Kuusalu valla kodanikud. Õppige neilt, kuidas on võimalik asju ajada. Kiiu mõis vajab samasugust julget ja toimivat visiooni, töökat ja vastutustundlikku meeskonda. Ning tahtmist. Tahtmist tulla mugavustsoonist välja. Praegu puudub Kirtsi/Kirsmani koalitsioonil selge nägemus, visioon, kuidas Kiiu mõisa ja kogu valda mõistlikult juhtida.
Minu soovitus: peatage Kuusalu maksumaksjate rahaga Kiiu mõisa renoveerimine. See on eeldus, et astuda läbirääkimistesse Loksa linnaga vabatahtlikuks ühinemiseks, millega kaasneb nii vajalik 800 000 eurot preemiaraha valla sotsiaalprobleemide lahendamiseks.

Eelmine artikkelAnija vallavalitsuse uued autod
Järgmine artikkelÜhinemisläbirääkimiste komisjon kohtus Aegviidus