Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja ju­hib Park­si

848

MART SCH­MEIDT

Tei­si­päe­val, 30. jaa­nua­ril toi­mus ko­ha­li­kus rah­va­ma­jas Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja käe­s­ole­va hooa­ja nel­jas mäng. Osa võt­sid 7 võist­kon­da: Park­si, Tor­mi­hoia­tus, Saa­ja, Mes­sa, Ala­ve­re ASK, Head Gee­nid ja Su­va­li­sed.

Esi­ko­ha saa­vu­tas võist­kond Park­si 39 punk­ti­ga. Või­du­kas mees­kon­nas män­gi­sid En­del Soo, Tõ­nu Sild ja Jü­ri Ivask. Tei­seks tu­li võist­kond Tor­mi­hoia­tus koos­sei­sus Alek­sei Ba­bu­rin, Ni­ko­lai Iva­nov, Peep Kask, An­ge­li­ka Va­ris ja Val­dur Hü­va­to. Ne­mad said 31 punk­ti. Kol­mas oli 24 punk­ti­ga Su­va­li­sed: An­ge­la Moos­te, Rei­mo Ka­ru, San­der Ku­re­ma, Ri­ho Ka­ru, Kai­do Rei­man.

Kok­ku­võt­tes ju­hib mä­lu­män­gu­sar­ja Park­si võist­kond, kes on teis­test pi­kalt et­te re­bi­nud ning on ko­gu­nud 162 punk­ti. Järg­ne­vad Tor­mi­hoia­tus 120 ja Saa­ja 112 punk­ti­ga.
Järg­mi­ne mä­lu­mäng toi­mub Keh­ra rah­va­ma­jas 6. märt­sil.

Eelmine artikkelLok­sa tee­ne­te­mär­gi saab dok­tor TAT­JA­NA PROS­KU­RI­NA
Järgmine artikkelLok­sa ja Kuu­sa­lu val­la rah­vas soo­vib Tal­lin­na sõi­duks kii­re­maid lii­ne