Keh­ra jäät­me­jaa­ma ehi­tab OÜ Kat­ke­ra

921
Kehra linn.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke­le Keh­ra jäät­me­jaa­ma ehi­ta­mi­seks esi­ta­ti 6 pak­ku­must. Sood­saim oli ko­ha­li­ku et­te­võt­te OÜ Kat­ke­ra pak­ku­mi­ne 137 402 eu­rot. Val­la­va­nem Rii­vo Noor mär­kis, et see on kal­lim, kui oli ka­van­da­tud, kuid pee­tak­se lä­bi­rää­ki­mi­si, et ku­lu­sid vä­hen­da­da. KIK toe­tab Keh­ra jäät­me­jaa­ma ra­ja­mist 94 078 eu­ro­ga, toe­tu­se saa­mi­seks pi­di val­la­vo­li­ko­gu ga­ran­tee­ri­ma, et ka­van­dab ee­lar­ves­se järg­mi­se küm­ne aas­ta jook­sul ra­ha jäät­me­jaa­ma ülal­pi­da­mis­ku­lu­deks. Jäät­me­jaam ra­ja­tak­se Keh­ras­se Tsel­lu­loo­si tä­nav 2a krun­di­le, mis asub OÜ Mul­ti­mek Bal­tic kõr­val. Pro­jek­tee­ris OÜ Ago­rek. Ehi­tu­seks on ar­ves­ta­tud paar kuud, jäät­me­jaam peaks val­mis ole­ma sü­gi­seks. Jäät­me­jaa­ma­s ha­ka­tak­se vas­tu võt­ma pa­be­rit ja kar­ton­gi, plas­ti­kut, me­tal­li, klaa­si, aia- ja hal­jas­tus­jäät­meid, pui­tu, teks­tii­li, suur­jäät­meid, reh­ve, eter­nii­ti, oht­lik­ke jäät­meid.

Eelmine artikkelKol­ga ga­le­rii hooaeg al­gas PI­RET ja JÜ­RI MIL­DE­BER­GI näi­tu­se ava­mi­se­ga
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­ra hal­dur läheb töölt