Keh­ra ela­mu­maak­run­ti­de­le alg­hin­nad

557
Enn Pung

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu muu­tis aas­ta ta­ga­si vas­tu võe­tud mää­rust, mil­le­ga ot­sus­ta­ti võõ­ran­da­da enam­pak­ku­mi­sel Keh­ras Põh­ja tä­na­val 3 maaük­sust, kaks ela­mu­maa ja üks äri­maa krunt. Abi­val­la­va­nem Enn Pung üt­les, et maa­tük­ki­de­le on võe­tud eks­pert­hin­nan­gud ning see­tõt­tu te­gi val­la­va­lit­sus et­te­pa­ne­ku li­sa­da vo­li­ko­gu va­ra­se­mas­se ot­sus­tes­se krun­ti­de­le alg­hin­nad. Val­la­va­lit­sus pak­kus, et alg­hin­nad võik­sid ol­la kesk­mi­sest tu­ru­hin­nast ma­da­la­mad ja lõpp­hin­na ku­jun­dak­sid pak­ku­mi­sed. Põh­ja tä­nav 4c asu­va 2461 ruut­meet­ri suu­ru­se ela­mu­maa alg­hin­naks kin­ni­ta­ti 11 200 eu­rot, ja Põh­ja tä­nav 4d krun­di, mil­le suu­rus on 836 ruut­meet­rit, alg­hin­naks 3290 eu­rot. Põh­ja tä­nav 2b asu­va­le äri­maa­le alg­hin­da ei kin­ni­ta­tud, ku­na vo­li­ko­gu aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­nil te­gi et­te­pa­ne­ku täp­sus­ta­da enam­pak­ku­mi­se tin­gi­mu­si. Vo­li­ko­gu va­ra­se­ma ot­su­se ko­ha­selt on äri­maa­tü­ki­le Põh­ja tä­na­va ää­res või­ma­lik ra­ja­da ku­ni kolm kau­ban­dus-, toit­lus­tus-, tee­nin­dus- või bü­roo­hoo­net või hoo­ne väi­keet­te­võt­lu­se või väi­ke­toot­mi­se jaoks.

Eelmine artikkelKeh­ras jät­kub lin­na­ruu­mi­sa­ri
Järgmine artikkelSõnumitoojas 2. oktoobril