Keh­ra D-klas­si kä­si­pal­li­poi­sid pää­se­sid Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naa­li

707

12.-14. ok­toob­ri­ni män­gi­ti Põl­vas ja Viim­sis noor­mees­te D-klas­si (sün­di­nud 2006 ja noo­re­mad) Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te alag­ru­pi­män­ge. 14 mees­kon­da ja­ga­ti ka­heks 7liik­me­li­seks alag­ru­piks, kum­ma­gi alag­ru­pi kolm pa­ri­mat said õi­gu­se män­gi­da 17.-18. no­vemb­ril toi­mu­val fi­naal­tur­nii­ril Keh­ras.

Põl­vas toi­mu­nud A-alag­ru­pist pää­se­sid fi­naal­tur­nii­ri­le Põl­va SK, HC Pär­nu/Ra­ger ning HC Tal­linn I, Viim­sis toi­mu­nud B-alag­ru­pist HC Tal­las, HC Keh­ra ja SK Ta­pa. HC Keh­ra sai oma alag­ru­pis täi­se­du 12 punk­ti­ga võit­nud Tal­la­se jä­rel 10 punk­ti­ga 2. ko­ha. Ai­nus kao­tus tu­li­gi Keh­ra pois­tel vas­tu võt­ta Tal­la­selt tu­le­mu­se­ga 14:20, kõik üle­jää­nud män­gud või­de­ti. HC Tal­linn/Rand­ve­re alis­ta­ti 23:14, HC Viim­si 24:6, Aru­kü­la SK 26:11, HC Tal­linn II 25:12 ning SK Ta­pa 24:17.

Aru­kü­la noor­mees­te võist­kond jäi 6 punk­ti­ga B-alag­ru­pis 4. ko­ha­le ning jäi na­pilt fi­naa­list väl­ja. Kao­ta­ti Keh­ra­le (11:26), Tal­la­se­le (9:24) ja Ta­pa­le (9:19), kuid alis­ta­ti Viim­si (21:17), Tal­linn II (21:11) ja Tal­linn/Rand­ve­re (18:16). Aru­kü­la mees­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks alag­ru­pi­män­gu­des ni­me­ta­ti Kris­to­fer Lie­de­mann.

Eelmine artikkel„Ani­ja vär­vib“ on lõp­pe­nud
Järgmine artikkelKale­si põ­le­nud kor­te­ri­te oma­ni­kud soo­vi­vad neid val­la­le müüa