Ke­vad­torm jõuab ka Ani­ja, Aeg­vii­du, Kuu­sa­lu val­da

1323

Kait­se­vä­gi kor­ral­dab 8.-26. mai­ni suu­rõp­pu­se Ke­vad­torm, kus osa­le­jaid on li­gi 9000 – aja­tee­ni­jad, kait­se­väe­la­sed, kait­se­liit­la­sed ning liit­las­sõ­du­rid USAst, Ka­na­dast, Suurb­ri­tan­niast, Prant­sus­maal, Sak­sa­maalt, Hol­lan­dist, Bel­giast, Poo­last, Soo­mest, Lä­tist, Lee­dust, Uk­rai­nast ja Gruu­siast. Ke­vad­torm hõl­mab Har­ju­maad, Jär­va­maad, Lää­ne- ja Ida-Vi­ru­maad. Har­ju maa­kon­nas jõu­tak­se Kuu­sa­lu val­da, ka Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la ter­ri­too­riu­mi­le. Õp­pe­la­hin­gu­tes ka­su­ta­tak­se imi­tat­sioo­ni­va­hen­deid.