KAR­MEN-EVE­LI KAU­GE ja JAAN VIIR­MANN on Har­ju orien­tee­ru­mis­meist­rid

1725

17. mail toi­mu­sid Ko­da­soos Har­ju­maa tä­na­vu­sed meist­ri­võist­lu­sed va­li­ko­rien­tee­ru­mi­ses. Eri­ne­va­tes võist­lusk­las­si­des osa­le­sid kok­ku üle 70 orien­tee­ru­ja.
Tü­tar­las­te N14 võist­lusk­las­sis (sün­di­nud 2003 ja hil­jem) tu­li maa­kon­na meist­riks 14­aas­ta­ne Kar­men-Eve­li Kau­ge Ani­ja val­last. Orien­tee­ru­misk­lu­bi­le Põr­gu­põh­ja kind­lus­tas kak­sik­või­du sa­mu­ti 14­aas­ta­ne Bri­ta Ploom­puu. Nad lä­bi­sid võist­lus­ra­ja, mil­le kont­rol­laeg oli 1 tund, vas­ta­valt 52.37 ja 53.46 mi­nu­ti­ga.
Noor­mees­te M18 klas­sis (sün­di­nud 1999-2002) viis tei­se esi­ko­ha Ani­ja val­da ja Põr­gu­põh­ja klu­bi­le 14aas­ta­ne Jaan Viir­mann, kel­lel ku­lus ra­ja lä­bi­mi­seks 59.15 mi­nu­tit. Mees­te võist­lu­se kont­rol­laeg oli 1 tund ja 15 mi­nu­tit.
N18 klas­sis või­tis 2. ko­ha Piia-Liis See­der Raa­si­ku val­last (orien­tee­ru­misk­lu­bi TAR­VO) aja­ga 57.27 mi­nu­tit. Nais­ve­te­ra­ni­de klas­sis N45 (sün­di­nud 1963-1972) tu­li tei­seks Rii­ka Ploom­puu Ani­ja val­last (Põr­gu­põh­ja) aja­ga 56.38 mi­nu­tit. Maail­ma­meis­ter Mai Viir­mann lõ­pe­tas võist­lu­se 4. ko­ha­ga (54.53).
M21 võist­lusk­las­sis sai Rain Kau­ge Ani­ja val­last 5. ning San­der Nah­kor Raa­si­ku val­last 6. ko­ha. M45 klas­sis lõ­pe­tas Ar­go Kau­ge Ani­ja val­last viien­da­na ning M55 klas­sis Gui­do Trees Raa­si­ku val­last seits­men­da­na.
Võist­kond­li­kus ar­ves­tu­ses võt­tis esi­ko­ha SK Saue Tam­med, kes ko­gus 304 punk­ti. OK Põr­gu­põh­ja oli 132 punk­ti­ga tei­ne ning TAR­VO sai 83 punk­ti­ga 4. ko­ha.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la kul­tuu­riü­ri­tus­te toe­tu­sed
Järgmine artikkelÕpe­ta­ja Rai­ni mä­lu­män­gu või­tis Kuu­sa­lu kesk­kool