Kahe hukkunuga tulekahju

705

23. oktoobril kell 17.05 sai häi­re­keskus teate tu­le­kahjust Raa­si­kul Tallinna mnt asu­vas elumajas. Anti teada, et hoones võib sees olla kaks inimest. Kahekorruseli­ne puidust elumaja põles lahtise lee­giga. Leekides olid nii esi­me­ne, kui teine korrus ja katus. Pääst­jad asusid hoonet kustu­tama ning samal ajal hoonest ini­mesi ot­sima. Kustutustööde käi­gus leid­sid päästjad majast kaks huk­ku­nut. Üks hukkunutest oli 31aas­tane naisterahvas ja tei­ne 2aas­tane poiss. Hoiti ära tule le­vik lähedal asuvale kõrvalhoo­ne­le, elumaja hävis tules. Kohapeal töötasid päästjad Muuga, Keh­ra ja Assaku päästekomandodest ning Aruküla ja Raasiku va­ba­tahtlikud päästjad. Kogu maja sai tu­gevaid tulekahjustusi ning muu­­tus elamiskõlbmatuks. Tule­kah­ju likvideeriti kell 21.12, täpsemad asjaolud selgita­takse välja menetluse käigus.

Eelmine artikkelHakatakse paigaldama Raasiku staadioni valgustust
Järgmine artikkelStenbock pakub Kolga mõisa valitsejamaja ja peahoonet Kuusalu vallale