Kahala järve külad pidasid pidu – mängujuht MARIA PRÄÄTS selgitas välja parimad kummikujooksjad.

988

Kol­ga­kü­la 22aas­ta­ne ker­ge­jõus­tik­la­ne Taa­vi Tšern­javs­ki sai 13.-16. juu­li­ni Poo­las Byd­goszc­zis toi­mu­nud ker­ge­jõus­ti­ku U-23 Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel mees­te küm­ne­võist­lu­ses 7708 punk­ti­ga 8. ko­ha. Te­ma isik­lik re­kord on 7802 punk­ti.
Avaa­la, 100 meet­rit, lä­bis Taa­vi Tšern­javs­ki 11,27 se­kun­di­ga. See oli 13. tu­le­mus ja an­dis 801 punk­ti. Kau­gus­hüp­pes pa­ran­das ta isik­li­kku re­kor­dit 14 sen­ti­meet­ri­ga, see on nüüd 7.15 meet­rit. Ka­he ala jä­rel oli Taa­vi Tšern­javs­ki 1651 punk­ti­ga 14. ko­hal. Kuu­li­tõu­kes sai ta kir­ja 13.76 meet­rit ning tõu­sis ül­dar­ves­tu­ses 2365 punk­ti­ga küm­nen­daks.
Kõr­gus­hüp­pes üle­tas Taa­vi Tšern­javs­ki 1.93 meet­rit, 400 meet­ris jook­sis uueks isik­li­kuks re­kor­diks 49,15 se­kun­dit ning oli ava­päe­va jä­rel 3959 punk­ti­ga 8. ko­hal. Isik­li­ku re­kor­di graa­fi­kut edes­tas ta 5 ala jä­rel 46 punk­ti­ga.
Tei­sel päe­val sai Taa­vi Tšern­javs­ki 110 meet­ri tõk­ke­jook­sus aja 14,93 se­kun­dit, mis jäi vaid sa­jan­di­ku võr­ra al­la isik­li­ku­le tipp­mar­gi­le. Ke­tast hei­tis ta 45.03 meet­rit, tei­vas­hüp­pes üle­tas 4.60 meet­rit, oda vis­kas 52.40 meet­rit ning 1500 meet­rit jook­sis aja­ga 4.35,37 mi­nu­tit.
Eu­roo­pa meist­riks tu­li 8084 punk­ti­ga tšehh Ji­ri Sy­ko­ra. Hõ­be­me­da­li sai 8010 punk­ti­ga Fred­rik Sa­muels­son Root­sist ning pronk­si soom­la­ne El­mo Sa­vo­la uue isik­li­ku re­kor­di­ga 7956 punk­ti.

Eelmine artikkelAni­ja val­las kaks uut las­te ja pe­re­de spet­sia­lis­ti
Järgmine artikkelSuve-ANK tel­ke saab nä­ha Kuu­sa­lus-Kiius, Lok­sal, Võ­sul