Ka­bu­ja­la­kes­te edu võis­tu­tant­si­mi­sel

1126

Kuu­sa­lu se­ga­rah­va­tant­su­rühm Ka­bu­ja­la­ke­sed osa­les tant­su­ju­hi Ul­lo Too­mi 115. sün­niaas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud võis­tu­tant­si­mi­sel Pai­ku­sel ja saa­vu­tas D-lii­gis 9 rüh­ma seas 3. ko­ha. Rüh­ma ju­hen­da­ja Ee­li­ka Kras­mus rää­kis, et Ka­bu­ja­la­kes­te 16 tant­si­jat esi­ta­sid ko­hus­tus­li­ku tant­su­na Ul­lo Too­mi „Kos­ja­tant­su“, mis on ol­nud rüh­ma üks esi­me­si tant­se. Tei­seks tant­suks va­lis rühm Ene Ja­kob­so­ni „Va­na­vii­si val­si“. Kok­ku on Ka­bu­ja­la­kes­tes 20 tant­si­jat, rühm on te­gut­se­nud prae­gu­seks 34 aas­tat. Ee­li­ka Kras­mus: „Ole­me võis­tu­tant­si­mis­tes osa­le­nud har­va. See­kord pa­nin meid kir­ja, et võt­ta end kok­ku, saa­da esi­ne­mis­ko­ge­must ja är­gi­tust. Ok­toob­ris hak­ka­si­me har­ju­ta­ma, oli­me ka tant­su­laag­ris. Kol­mas koht on meie jaoks to­re saa­vu­tus. Pin­get pak­kus võist­lus­tel hin­da­misp­rot­se­duur – kui üks liik oli ära esi­ne­nud, ri­vis­ta­ti kõik rüh­mad üles ja an­ti punk­tid.“ Rühm sai 3. ko­ha eest dip­lo­mi ja tant­si­ja­te­le moo­si­pur­gid.

Eelmine artikkelKo­du­ma­ja – kind­lus või lõks?
Järgmine artikkelAIDI GER­DE TUISK on aas­ta pa­rim noor jalg­rat­tur