JES­SE LAU­TER tu­li Ees­ti meist­riks

1173

Möö­du­nud nä­da­lal, 3.-4. juu­lil Pär­nu ran­nas­taa­dio­nil toi­mu­nud Ees­ti ku­ni 14- ja ku­ni 16aas­tas­te meist­ri­võist­lus­tel ker­ge­jõus­ti­kus võist­le­sid ka Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi noo­red.

Ku­ni 14aas­tas­te noor­mees­te seas tu­li 12aas­ta­ne Jes­se Lau­ter 1500 meet­ri jook­sus Ees­ti meist­riks. Te­ma või­du­tu­le­mus oli 4.58.29 mi­nu­tit. Jes­se Lau­te­ri võit oli üle­kaa­lu­kas, tei­seks tul­nud jooks­jat edes­tas ta kolm­vee­rand mi­nu­ti­ga. Tei­se me­da­li või­tis Kuu­sa­lu SK noor­test 12aas­ta­ne Ma­riann Lui­se Trill­järv, kes saa­vu­tas ku­ni 14aas­tas­te tü­tar­las­te 600 meet­ri jook­sus 1.45,57 mi­nu­ti­ga 2. ko­ha. 400 meet­ri jook­sus sai Ma­riann Lui­se Trill­järv aja­ga 1.05,98 mi­nu­tit 5. ko­ha.

Ku­ni 16aas­tas­te nei­du­de 1500 meet­ri jook­sus saa­vu­tas 14aas­ta­ne Gi­ze­la Gu­nin 5.43,99 mi­nu­ti­ga 6. ko­ha ning 800 meet­ri jook­sus 9. ko­ha (2.48,61). Sa­ma va­nu­sek­las­si noor­mees­te 400 meet­ri jook­sus tu­li 15aas­ta­ne Karl Ja­co Da­niel 58,03 se­kun­di­ga sa­mu­ti kuuen­daks. 100 meet­ris sai ta 12,49 se­kun­di­ga eel­jook­su­de 16. tu­le­mu­se ning pää­ses vii­ma­se­na B-fi­naa­li. Seal jook­sis ta väl­ja 3. aja (12,45) ja sai üld­kok­ku­võt­tes 11. ko­ha. Sa­ma va­nu­sek­las­si nei­du­de 100 meet­ri jook­sus pää­ses Alek­sand­ra Kort­še­no­va sa­mu­ti B-fi­naa­li – eel­jook­su­des oli te­ma aeg 13,56 se­kun­dit 15. tu­le­mus. Kok­ku­võt­tes sai Alek­sand­ra Kort­še­no­va 13. ko­ha (13,39). Kuu­li­tõu­ke (3 kg) lõ­pe­tas ta 11. ko­ha­ga (9.89 meet­rit) ja 200 meet­ri jook­sus 26. ko­ha­ga (28,86).
Ku­ni 16aas­tas­te noor­mees­te 300 meet­ri tõk­ke­jook­sus sai Uku Aas­rand (Kuu­sa­lu SK) 48,61 se­kun­di­ga 11. ko­ha ning nei­du­de seas Car­men Pa­jus­te 15. ko­ha (53,66). 100 meet­ri tõk­ke­jook­sus pää­ses Car­men Pa­jus­te 17,23 se­kun­di­ga eel­jook­su­dest vii­ma­se­na B-fi­naa­li, kus sai 18,28 se­kun­di­ga kok­ku­võt­tes 15. ko­ha.

Eelmine artikkelSpordiuudised
Järgmine artikkelAru­kü­la mi­niar­va­mus­fes­ti­va­lil de­fi­nee­ri­ti tu­ge­va ko­gu­kon­na mõis­tet