Järelkustutustööd rabas

1118

1. juunil kell 9.26 leiti kont­rol­li käigus, et 31. mail Kuu­sa­lu vallas Hara külas põlenud tur­barabas on veel tulekoldeid. Poo­­lel hektaril avastatud tulepesi kustutas Loksa ja Kehra ko­man­do päästemeeskond ning Kol­­ga vabatahtlikud päästjad. Jä­rel­kustutustööd lõppesid kell 16.57.