JAA­NUS KA­LEV on ME­Si nõu­ko­gus

1209

Põ­llu­ma­jan­dus­mi­nis­ter mää­ras Ani­ja vallavo­li­ko­gu esi­me­he, Al­var MÜ ju­hi Jaa­nus Ka­lev Maae­lu Eden­da­mi­se Sih­ta­su­tu­se (MES) nõu­kok­ku. „Mi­nis­ter võt­tis mi­nu­ga ühen­dust. Olen ol­nud Har­ju Ta­lu­lii­du ju­ha­tu­ses, Ta­lu­pi­da­ja­te Kesk­lii­du lii­ge, ka ise ta­lu­nik,“ sõ­nas Jaa­nus Ka­lev. MES te­ge­leb pea­mi­selt lae­na­mi­se ja võ­la­ko­hus­tus­te ta­ga­mi­se­ga maaet­te­võ­te­te­le.

Eelmine artikkelMTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la võ­tab val­lalt osa sot­siaal­tee­nu­seid üle
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ühe­kord­se­te­le pro­jek­ti­toe­tus­te­le esi­ta­ti 25 taot­lust