HC Keh­ra kao­tas meist­ri­võist­lus­tel Põl­va Ser­vi­ti­le

1569

Ees­ti mees­te kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel kao­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kol­ma­päe­val, 22. märt­sil tiit­li­kaits­ja­le Põl­va Ser­vi­ti mees­kon­na­le.
Keh­ras toi­mu­nud män­gus jäi ko­du­mees­kond vas­tas­te­le al­la 26:32. Ser­vi­ti läks ju­ba ava­poo­la­jal suu­relt juh­ti­ma 19:10 ja hoi­dis edu lõ­pu­ni. Keh­ra re­sul­ta­tiiv­sei­mad män­gi­jad olid Dmyt­ro Jan­kovs­ky ja Mi­ki­ta Yer­mas­he­vich 7 vä­ra­va­ga.
Ku­na Vil­jan­di HC alis­tas ko­du­väl­ja­kul Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti 35:23, tõu­sis tur­nii­ri­ta­be­lis Viim­sist et­te. Meist­ri­võist­lu­si ju­hib Põl­va Ser­vi­ti 22 punk­ti­ga, järg­ne­vad HC Keh­ra 18, Vil­jan­di HC 14, Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket 13, HC Tal­las 8, Aru­kü­la SK 4 ja SK Ta­pa 3 punk­ti­ga.
Esi­lii­ga vii­ma­ses voo­rus alis­tas HC Keh­ra/Pri­mend nel­ja­päe­val, 24. märt­sil ko­du­saa­lis HC Tal­lin­na 31:28 (19:14). Keh­ra re­sul­ta­tiiv­sei­mad olid Ind­rek Lill­soo 7 ning Mart Raud­sepp ja Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa 5 vä­ra­va­ga. Esi­lii­ga põ­hi­tur­nii­ril on män­gi­ma­ta veel üks mäng, see on 2. ap­ril­lil, see­jä­rel jät­ka­vad 4 pa­re­mat võit­ja sel­gi­ta­mist. HC Keh­ra/Pri­men­di jaoks on lii­ga­män­gud lä­bi – esi­lii­ga lõ­pe­ta­ti 5. ko­ha­ga.

Eelmine artikkelAni­ja uues val­la­vo­li­ko­gus 19 lii­get
Järgmine artikkelAni­ja vald müüb kaks krun­ti