Hakkpuidu põleng Kuusalus

997

7. detsembril kell 14.05 tea­ta­ti häirekeskusele, et Kuusa­lus põleb katlamaja kõrval küm­ne meetri kõrgune hakkpuidu hun­nik mõõtudega 20×30 meet­rit, kus on hinnanguliselt 8000 m3 puitu. Väljakutsele sõitsid pääs­temeeskonnad Loksa ja Keh­ra komandost ning Kolga va­ba­tahtlike päästjate paakauto. Ras­ketehnika tõmbas hak­k­pui­du hunnikut laiali. Päästjad kustu­tasid tulekahju, jahutasid hak­k­puitu veega ja turvasid sündmus­kohta. Kell 23.15 tööd lõpe­ta­ti, kuna rasketehnikat oli pi­me­das ohtlik kasutada. Sündmuskoha ohutust jäi tagama objekti val­ve ühe voolikuliiniga. Tule­kah­ju arvatav põhjus on bio­loo­gi­lise protsessi tagajärjel tekkinud isesüttimine.