Eri­va­ja­dus­te­ga las­te pe­re­päev Kuu­sa­lus

1120

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das spor­di­kes­ku­ses eri­va­ja­dus­te­ga las­te pe­re­päe­va, osa­le­jaid oli kok­ku 46 – lap­si ja nen­de pe­re­liik­meid. In­ge Luk­me õpe­tas män­gu­li­si lii­ku­mi­si, Ma­ria Trei ju­hen­das kok­ku­tul­nu­te­le lii­ku­mist vees, Ene Lii­vand viis lä­bi meis­ter­da­mi­se ja Kat­rin Pahk söö­gi­te­ge­mi­se töö­tu­ba. Abi­val­la­va­nem Anu Kirs­man: „Tä­nan kõi­ki, kes ko­ha­le tu­lid, ja ka töö­tu­ba­de ju­hen­da­jaid. Rah­vast oli see­kord na­tu­ke roh­kem, kui oli mul­lu, kui sai­me kok­ku Kol­gas.“