ER­Ri ja MAR­GUS SOO­MI fil­mi­koos­töö

1523

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu lii­ge, do­ku­men­taal­fil­mi „Rel­vi­tu võit­lus“ pro­dut­sent Mar­gus Soom ja ER­Ri juht Mar­gus Al­lik­maa sõl­mi­sid koos­töö­le­pin­gu – ERR või­mal­dab ka­su­ta­da ETV ar­hii­vi ja on ka spon­sor. Toe­tust taot­le­tak­se veel Kul­tuur­ka­pi­ta­lilt, Fil­miins­ti­tuu­dilt, Kuu­sa­lu val­lalt. Ka­ra­te aja­loost ja tä­na­päe­vast val­mi­va fil­mi re­žis­söör on Ar­tur Tal­vik. Võt­te­päe­vi on ol­nud 15, 2 ka Taa­nis ja Jaa­pa­nis.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la meister korv­pal­lis on taas BC Kiiu
Järgmine artikkelElu­tööp­ree­mia ja Wie­de­man­ni au­hind Kehra vilistlastele