EM­MA SO­FIA LOO­TUS või­tis uju­mis­lii­du noor­te­sar­jas 2 esi­koh­ta

1372

MA­RIAN­NE SEI­MAN

Lau­päe­val, 3. veeb­rua­ril Kei­la uju­las toi­mu­nud Ees­ti Uju­mis­lii­du noor­te­sar­ja 2. eta­pil osa­le­sid 6 sportlast Kuu­sa­lu kesk­koo­list, kes treenivad Ind­rek Sei uju­mis­koo­lis.

Kaks kuld­me­da­lit sai kae­la 2007. aas­tal sün­di­nud Em­ma So­fia Loo­tus, kes või­tis oma­va­nus­te tü­tar­las­te 50 meet­ri va­bau­ju­mi­se tu­le­mu­se­ga 33,90 se­kun­dit ning 50 meet­rit se­li­liu­ju­mi­se aja­ga 39,54 se­kun­dit. Va­bau­ju­mi­se tu­le­mu­se eest pre­mee­ri­ti Em­ma So­fia Loo­tust oma va­nu­sek­las­si eriau­hin­na­ga.

100 meet­ri lib­li­ku­ju­mi­ses saa­vu­tas 2006. aas­tal sün­di­nud nei­du­de seas hõ­be­me­da­li An­ni Ma­ri Laup­maa tu­le­mu­se­ga 1.30,40 mi­nu­tit. Sa­mas va­nu­sek­las­sis sai Maar­ja Kat­he­ri­ne Link 200 meet­ri komp­lek­su­ju­mi­ses aja­ga 3.01,70 4. ko­ha. Nel­jas oli ka Gi­ze­la Gu­nin (sün­di­nud 2004), kel­le tu­le­mus 100 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses oli 1.17,39 mi­nu­tit.

Kuue pa­re­ma hul­ka mah­tu­sid veel 2006. aas­ta sün­di­nud pois­te 50 m va­bau­ju­mi­ses aja­ga 36,00 se­kun­dit 5. ko­ha saa­nud Ar­ti Hein­maa ning 100 m se­li­liu­ju­mi­ses 1.24,17 mi­nu­ti­ga end 6. ko­ha­le uju­nud Lau­ra Mu­rel (sün­di­nud 2005).

Eelmine artikkelKeh­ra koo­lil on il­ma­jaam
Järgmine artikkelAND­RES HEIN­VER: „Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­kas on nuk­ki­de ma­ha­lih­vi­mi­se pe­riood.“