Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel kao­ta­sid nii Keh­ra kui Aru­kü­la

1462

Kä­si­pal­li Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel kao­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kol­ma­päe­val, 8. veeb­rua­ril võõr­sil Vil­jan­di HC­le 20:21 (9:9), ke­da eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel Bal­ti lii­ga män­gus või­de­ti. Mäng kul­ges vä­ga ta­sa­vä­gi­selt, Vil­jan­di või­du­vä­ra­va vis­kas Kris­to Voi­ka lõ­pu­mi­nu­til. Keh­ra mees­kon­na pa­ri­ma­na vis­kas Mi­ki­ta Jer­maše­vi­tš 7 vä­ra­vat.
Ka Aru­kü­la SK mees­kond pi­di vas­tu võt­ma kao­tu­se – nel­ja­päe­val, 9. veeb­rua­ril män­gi­ti Tal­lin­nas Ku­ris­ti­ku güm­naa­siu­mis HC Tal­la­se­ga ning Aru­kü­la jäi al­la 22:33 (8:16). Aru­kü­la mees­kon­na ka­suks vis­ka­sid And­reas Par­ve, And­re Sild ja Rau­no Kop­li igaüks 4 vä­ra­vat.
Ku­na Põl­va Ser­vi­ti alis­tas Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti, läks meist­ri­võist­lu­si taas juh­ti­ma Põl­va mees­kond, kel on 25 punk­ti 15st män­gust. Keh­ral on 24 punk­ti 16st män­gust, Viim­sil 23 punk­ti 16st män­gust, Vil­jan­dil 20 punk­ti 15st män­gust, Ta­pal 6 punk­ti 15 män­gust, Tal­la­sel 6 punk­ti 16st män­gust ning Aru­kü­lal 4 punk­ti 15st män­gust. Sel nä­da­lal män­gib Aru­kü­la liid­ri, Ser­vi­ti mees­kon­na­ga, Keh­ra on män­gu­va­ba.

Eelmine artikkelAru­kü­las ja Keh­ras olid D-klas­si meist­ri­võist­lus­te avae­ta­pid kä­si­pal­lis
Järgmine artikkelPOLITSEIKROONIKA