DEL­FI ava­li­kus­tas oma­va­lit­sus­juh­ti­de töö­ta­sud

1263

Uu­dis­te­por­taal DEL­FI aval­das Ees­ti oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le 2016. aas­tal maks­tud töö­ta­su­de suu­ru­sed. Kok­ku on prae­gu oma­va­lit­su­si 213, suu­ri­ma töö­ta­su tee­nis mul­lu Tal­lin­na lin­na­pea Taa­vi Aas – kesk­mi­ne kuu­ta­su 4221 eu­rot. Ida-Har­just on pin­ge­reas kõi­ge kõr­ge­mal po­sit­sioo­nil Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si – 25. ko­hal kesk­mi­se kuu­ta­su­ga 2500 eu­rot. Kuu­sa­lu val­las on li­gi 6600 ela­nik­ku. Peaae­gu sa­ma suur sis­se­tu­lek on Lok­sa lin­na­peal Vär­ner Loots­man­nil – 27. ko­hal kesk­mi­se kuu­ta­su­ga 2475 eu­rot. Lok­sal on ela­nik­ke 2730. Raa­si­ku val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi aas­ta­palk on 41. ko­hal – kesk­mi­ne kuu­ta­su oli 2248 eu­rot. Raa­si­ku val­las on tä­na­vu ela­nik­ke vei­di üle 5000. Ani­ja val­la­va­ne­ma Ar­vi Ka­ro­ta­mi aas­ta­tee­nis­tus on suu­ru­selt 48. ko­hal – kuus kesk­mi­selt 2181 eu­rot. Ani­ja val­la ela­ni­ke arv on 5600. Aeg­vii­du val­la­va­ne­ma Rii­vo Noo­re töö­ta­su jääb pin­ge­reas olu­li­selt ta­ha­poo­le – kuus kesk­mi­selt 1519 eu­rot. Aeg­vii­dus on ela­nik­ke li­gi 700.