Bee­bi­pi­du Kiiu mõi­sas

497
Kuusalu valla beebipidu. Foto Ere Uibo

Möö­du­nud kol­ma­päe­val olid Kiiu mõi­sa Kuu­sa­lu val­la­ma­ja saa­li kut­su­tud vii­ma­se 6 kuu jook­sul, mul­lu sep­temb­rist ku­ni veeb­rua­ri lõ­pu­ni sün­di­nud bee­bid ja nen­de va­ne­mad. Kok­ku sün­dis sel aja­va­he­mi­kul Kuu­sa­lu val­las 30 last – 14 tüd­ru­kut ja 16 pois­si. Ko­ha­le tu­lid 21 lap­se va­ne­mad koos bee­bi­ga. Esi­ne­sid Kiiu kii­ge­põn­ni las­teaia lap­sed, ke­da ju­hen­da­vad Me­ri­lin Jär­ve ja Sil­va Si­sa. Lap­sed said Kuu­sa­lu val­la sün­di­mi­se tun­nis­tu­se, kunst­nik Kris­ta Sim­so­ni graa­fi­li­se le­he ja lil­le.

Eelmine artikkelKeh­ra güm­naa­siu­mis on val­la kol­me koo­li Nu­ti­kas La­bor
Järgmine artikkelLIIS ja RO­LAND BURK pea­vad Uu­ri kü­las La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da