Aru­kü­las toi­mus kä­si­pal­li mi­ni­lii­ga teine etapp

793

Pü­ha­päe­val, 1. det­semb­ril Aru­kü­las toi­mu­nud kä­si­pal­li mi­ni­lii­ga võist­lu­sel osa­le­sid 2009., 2010., 2011. ning 2012. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud noor­mees­te võist­kon­nad, kok­ku 38 mees­kon­da.

Kõi­ge va­ne­ma­te, 2009. aas­tal sün­di­nud pois­te võist­kon­di osa­les 10. Esi­koht läks Võr­ru, järg­ne­sid SK Ta­pa/Ta­pa val­la SK ja Aru­kü­la SK võist­kond. 3. ko­ha­le tul­nud Aru­kü­la mees­kon­nas män­gi­sid Joo­sep Sa­lu­mäe, Cas­par Mo­lok, Ivan Led­nev, Aron Sepp, Sten-Mikk Jür­gen­son ja Se­bas­tian Mäelt.

2010. aas­tal sün­di­nud pois­te võist­kon­di osa­les 12. Esi­koht jäi ko­ju, Aru­kü­la SK 1 mees­kon­na­le, kus män­gi­sid Uku Kor­jus, Se­bas­tian Nõl­va, Mar­ten Tei­no, Too­mas Kan­gur, Sten Nur­ja, Ken­no Mets ja Aron Lu­ha­ki­vi, järg­ne­sid HC Keh­ra 2 – And­re Soik­ka, Ma­rek Joost, Cris­to­fer Päll, De­nis Kašu­ba, Ke­vin Mar­kus Han­nus, Ke­nert Suik, tree­ner Kau­po Lii­va, ning Aru­kü­la SK 2: Ha­rold-Manf­red Vil­berg, Kris­to­fer Tann, Mag­nus Kask, Ris­to Köst, Tom­mi Suu­rorg, Kris-An­der Ja­lun­di ja Fred-Erik Kõr­gend. HC Keh­ra 1. võist­kond sai 9. ko­ha.

2011. aas­ta pois­te 13 võist­kon­na hul­gas või­tis Tal­lin­na Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia, Aru­kü­la SK 1 tu­li tei­seks koos­sei­sus Kaur Kas­par Kuu­se­mets, Ja­rek Kard­sepp, Mart Tee­sa­lu, Mai­kel Mag­nus Väl­ja, Egert And­ri Pavl­jut­sok, Kert Kuur, San­der Jos­tov ja Jo­han­nes Ka­se­maa. Aru­kü­la 2. võist­kond sai 7. ko­ha.

Kõi­ge noo­re­ma­test, 2012. aas­tal sün­di­nu­te 3 võist­kon­na seas jäi võit Aru­kül­la, mees­kon­nas män­gi­sid Ats Kor­jus, Har­ry Rau­kas, Kaur Ker­son, Gre­gor Rau­kas, Li­set Kes­sel ja Ka­ro­lii­na Kal­berg. Aru­kü­la noor­te tree­ne­rid on And­rus Ro­gen­baum ja Toi­vo Järv.

Eelmine artikkelHC Keh­ra C-klas­si noor­me­hed on Ees­ti ka­ri­ka­võit­jad
Järgmine artikkelValik on me en­di te­ha