Aru­kü­la kä­si­pal­li­tüd­ru­kud on Ees­ti ka­ri­ka­võit­jad

915
Ees­ti tä­na­vu­sed ka­ri­ka­võit­jad Aru­kü­last koos klu­bi esin­da­ja AVO MÖL­SI ning tree­ne­ri­te AND­RUS RO­GEN­BAU­MI ja AI­VAR TRU­BER­GI­GA.

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 16.-17. no­vemb­ri­ni toi­mu­sid Aru­kü­la spor­di­hoo­nes Ees­ti ka­ri­ka­võist­lu­sed kä­si­pal­lis tü­tar­las­te C-va­nu­sek­las­si­le (sün­di­nud 2005 ja noo­re­mad). Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks tu­li Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi nais­kond Re­val-Sport/Tal­lin­na Spor­di­koo­li ja Re­val-Sport/Kop­li ees.

Aru­kü­la või­tis ka­ri­ka täi­s­edu, 10 punk­ti­ga, või­de­ti kõik viis män­gu. Lau­päe­val alis­ta­ti Re­val-Sport/Las­na­mäe 28:19, SK Ta­pa/Ta­pa Val­la Spor­di­kool 23:8 ja HC Pär­nu/Pa­di­se 21:8 ning pü­ha­päe­val Re­val-Sport/Kop­li 18:9 ning vii­ma­ses män­gus Re­val-Sport/Tal­lin­na Spor­di­kool na­pi 18:17 edu­ga.

Aru­kü­la või­du­kas­se nais­kon­da kuu­lu­sid Alek­sand­ra-Jen­ni­fer Med­ni­ko­va, Ane­te Va­re, Anas­ta­si­ja Pav­lo­va, Ca­ro­ly Aru­vel, Sand­ra Par­ve, Ka­ro­lii­na Elii­se Tam­ma­ru, Ker­tu Sas­siad, Ave­li Aa­vik ja Kar­men Vaik­saar. Nen­de tree­ne­rid on And­rus Ro­gen­baum ja Ai­var Tru­berg. Nais­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks ka­ri­ka­võist­lus­tel ni­me­ta­ti Kar­men Vaik­saar.