Aren­dus­ko­ja hin­da­jad ja ju­ha­tus käi­sid Gruu­sias

400

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der te­ge­vusg­rupp kor­ral­das 12.-19. ok­toob­ri­ni õp­pe-mo­ti­vat­sioo­ni­rei­si Gruu­sias­se, osa­le­sid hin­da­mis­ko­mis­jo­ni ja ju­ha­tu­se liik­med ning te­gev­mees­kond. Reis oli ühen­da­tud Aren­dus­ko­ja juh­ti­mi­sel lä­bi­vii­da­va rah­vus­va­he­li­se koos­tööp­ro­jek­ti­ga „Sääst­va tu­ris­mi aren­da­mi­ne“. Kü­las­ta­ti et­te­võt­teid ja ob­jek­te Gruu­sia loo­dus­par­ki­des, käidi Tbi­li­si, Mtsk­he­ta, Go­ri, Ku­tai­si, Ko­bu­le­ti ja Bat­hu­mi piir­kon­da­des. Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus kom­men­tee­ris, et Gruusia maapiirkondades on arenguvõimalust veel palju: „Kobuleti volikogu esimees avaldas soovi hakata meiega koostööd tegema. Grusiinid on Euroopa Liidust väga huvitatud, seal tegutsevad ka Leaderi esimesed piloot-grupid.“ Aren­dus­ko­ja ju­ha­tu­sest käi­sid Har­ju­maalt Gruu­sias ju­ha­tu­se esi­mees Ur­mas Kirt­si ja Lok­sa kultuurikeskuse juht Hel­le Loots­mann, hin­da­mis­ko­mis­jo­nist Kai­sa Lin­no Kol­ga­kü­la Selt­sist ja Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va MTÜst Lok­sa Aren­dus.

Eelmine artikkelSakart­ve­lo/Gruu­sia – kuu­ma päi­ke­se, kõr­ge­te mä­ge­de, vei­ni ja pa­la­va kü­la­lis­lah­ku­se maa
Järgmine artikkelKui­das va­ba­ne­da oht­li­kest jäät­me­test ko­du­ma­ja­pi­da­mi­ses