Anija volikogus kaks liiget vähem

914

Anija vallavolikogu otsustas, et oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel on vallas üks valimisringkond. Edaspidi hak­kab vallavolikogus olema 17 liiget, praegu on neid 19. Volikogu eelnõus on kirjas, et lähtudes Anija valla elanike arvust rahvastikuregistri andmetel 2009. aasta 1. juuni seisuga, peab volikogu liikmete arv olema 17. Kinnitatud on ka valla valimiskomisjon: esimees Annika Voosel, liikmed Marianne Leis, Salme Söönurm, Valter Jürna, Ilsia Väli, asendusliikmed Airi Hõrrak ja Maire Sikkar.