Anija vallavalitsus muutis komisjonide koosseise

1451

Anija vallavalitsus otsustas, et 2006. aastal moodustatud ajutise nimedekomisjoni tegutsemine on jätkuvalt vajalik ning kinnitas komisjoni uue koosseisu. Nimedekomisjoni esimees on vallavanem Arvi Karotam, liikmed Inga Vainu, Viljo Leis, Mait Paasik, Ilsia Väli ja Ene Olesk. Ka ajutise korterikomisjoni jätkamist peeti vajalikuks ning selle esimees on Urmo Sitsi, liikmed Maarja Sikut, Ilsia Väli, Airi Hõrrak ja Maarika Kungla.