Anija vallas sai hajaasustuse programmist toetust 17 projekti

1310

Taotlusi esitati 61 556,8 euro eest, rahastuseta jäid 6 projekti.

Anija vallavalitsus kinnitas hajaasustusprogrammist toetuse saajad. Tähtajaks esitati kokku 23 taotlust kogusummas 61 556,8 eurot. Neist vastas nõuetele 20 taotlust 55 063,70 euro eest.
Anija vald osaleb hajaasustuse programmis 20 000 euroga. Valla keskkonnaspetsialist Evelin Kolbak ütles, et vallavalitsus planeeris hajaasustuse programmiks 20 000 eurot ning lootis saada riigilt sama palju juurde. Käesoleval aastal sai Anija vallavalitsus riigilt aga 13 502,69 eurot: „Seega oli meil esialgu toetusteks jagada 33 502,69 eurot, kuid vallavalitsus otsustas lisada veel 9912,06 eurot ehk kokku panustas vallavalitsus seekord 29 912,06 eurot, et enamik   projekte   saaksid   rahastatud.”
Vallavalitsus otsustas rahastada 17 projekti ning rahastamata jäeti 6 projekti, millest 3 ei vastanud nõuetele. Projekte rahastatakse kokku 43 414,75 euroga.
Hajaasustuse programmist saab Kätlin Truus 4008,2 eurot Pillapalu küla Silla talu puurkaevu ja veesüsteemide ehitamiseks ning kanalisatsioonisüsteemide ehitamiseks 2491,80 eurot. Maret Kivistu saab 3471,37 eurot Pikva küla Kivistu kinnistule biopuhasti ja imbväljaku rajamiseks, Arvo Jõerand Priske talu kanalisatsiooni rajamiseks 1542,48 eurot, Pille-Riin Loode Kopli talu puurkaevu rajamiseks, veetõsteseadmete soetamiseks, paigaldamiseks ning veetrassi ehitamiseks majani 2628 eurot.
Ott Viirmann Ülejõe külast saab kaevu rajamiseks 1484,24 eurot, Merike Maaroos Soodla küla Raiestiku maja veesüsteemi rajamiseks 2299,44 eurot ja heitveemahuti soetamiseks ja paigaldamiseks 1969,8 eurot, Tavo Tamm Voose küla Suurevälja talu­elamu kanalisatsiooni rajamiseks 2083,44 eurot, Kristjan Karumets Vetla küla Saare talu puurkaevu rajamiseks 2800,14 ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks 3140,16 eurot, Mai Viirmann Vikipalu Metsa talu kanalisatsiooni rajamiseks 2840,14 eurot, Liisa Mäemets Vaokse talu puurkaevu rajamiseks 2820,14 eurot.
Mare Elm saab Ukumäe talu reovee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks, septiku ja imbväljaku rajamiseks 3352,17 eurot, Heiki Tuisk Arava küla Kaija reovee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehituseks 3344,17 eurot, Heiki Heimola Kihmla küla Loigu talu veepuhastusseade raua eemaldamiseks 812,32 eurot ning Marek Pärs Kooviti juurdepääsutee rajamiseks 2326,74 eurot.

Eelmine artikkelSõnumitooja 13. juuli lehes
Järgmine artikkelRaasiku rahvajooks toimus 10. korda