Anija valla lasteaedade psühholoogiteenusele omaosalus

1285

Anija vallavalitsus kehtestas alates 1. märtsist lasteaedades lapsevanematele psühholoogiteenuse hinnaks 5 eurot ühe tunni eest, ülejäänud osa tasub endiselt vallavalitsus. Praegu ostab vallavalitsus valla lasteaedadesse psühholoogiteenust MTÜlt Perede ja Laste Nõuandekeskus, psühholoog käib kolmes lasteaias üks kord kuus. Seni on psühholoogiteenus olnud lapsevanematele tasuta. Abivallavanem Marge Raja ütles, kuna teenus on kallis, otsustati sellele kehtestada vanemate    sümboolne    oma­osalus. Anija valla tänavusse eelarvesse on lasteaedadesse psühholoogiteenuse ostmiseks kavandatud 5400 eurot.