Algab konkurss Harjumaa 2012 parimate välja selgitamiseks

599

Harju maavalitsus, HOL, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning MTÜ Kodukant Harjumaa koostöös kohalike Leader gruppidega selgitavad traditsiooniliselt Harjumaa aasta tegijad. Need on ettevõtted, organisatsioonid ja inimesed, kes on aasta jooksul silma jäänud tublide tulemuste või maakonna (ja ka riigi) maastaabis tegudega, mis väärivad äramärkimist. Valitakse välja aasta ettevõtja, -kodanikuühendus, -tegu, -toetaja ja -sädeinimene.

Ettepanekuid kandidaatide osas saavad teha kõik harjumaalased, siinsed ettevõtted ja organisatsioonid. Ettepanekus tuleb vabas vormis lühidalt põhjendada, miks just see isik või organisatsioon on väärt olema Harjumaa aasta parim. Konkursi võitja selgitab ettepanekute põhjal komisjon, kuhu kuuluvad eelpool nimetatud organisatsioonid ja lisaks veel Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit ning Eesti Väike- ja Keskmiste ettevõtjate Assotsiatsioon.

Ettepanekud parimate kanditaatidega oodatakse 20. novembriks 2012 aadressile info@heak.ee märksõnaks kirjutada „Harjumaa parimad 2012”.

Harjumaa parimad selgitatakse järgmistes kategooriates:

Aasta ettevõtja – kõrgeima tunnustuse saab ettevõtja, kes on sellel ja eelmisel aastal kaasa aidanud oma piirkonna ja/või maakonna arendamisele.

Aasta kodanikuühendus –  tunnustuse saab seltsing või MTÜ, kes on sellel ja eelmisel aastal silmapaistnud kohaliku ja/või maakondliku elu edendamisega, olnud kogukonnale tugevaks toeks.

Aasta toetaja – selle nimetusega tunnustatakse inimest, ettevõtet, ühendust või omavalitsust, kes on läbi selle ja eelmise aasta silma paistnud erilise toetustegevusega kodanikuühiskonnale (kas MTÜdele või teistele kohalikele ja/või maakondlikele abivajajatele).

Aasta tegu – see tiitel omistatakse ettevõtmisele, mis on sel-lel ja eelmisel aastal Harjumaal positiivselt silma paistnud, omab pikaajalist mõju ja parandab kas kohalike või kogu maakonna inimeste elukvaliteeti. Tunnustuse vääriliseks hinnatakse tegu, mis võib olla nii sündmus, projekt, uuenduslik mõtteviis, toimiva uudse koostöö näide kui ka midagi muud.

Aasta sädeinimene – selle tiitliga tunnustatakse inimest, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Arvestatakse isiku tuntust, autoriteetsust, koos-töövaimu ja aktiivsust oma kodukohas viimaste aastate jooksul. Oluline on ka avatus ja tuntus maakondlikul tasandil.

Aasta parimate autasustamine toimub traditsiooniliselt Harjumaa ballil, 30. detsembril 2012 Rahvusooperis Estonias.

Eelmine artikkelMetalli vargus
Järgmine artikkelÖkokrati müraprojekt sai Euroopa Keskkonnaagentuuri auhinna