Aitäh EV100 kin­gi­tus­te te­gi­ja­te­le!

632
KAISA LINNO.

KAI­SA LIN­NO, 
„EV100 igas kü­las“ Ida-Har­ju­maa koor­di­naa­tor

Pü­ha­päe­val lõ­pe­ta­ti Vil­jan­dis Uga­la teat­ris pi­du­li­kult prog­ramm „EV100 igas kü­las“. See al­ga­ta­ti vei­di roh­kem kui ka­he aas­ta eest, et meie va­ba­rii­gi suurt juu­be­lit tä­his­ta­taks Ees­ti­maa igas kan­dis. See­juu­res kut­su­ti ko­gu­kon­di üles li­saks peo­le oma ümb­ru­ses ka mi­da­gi olu­list kor­da saat­ma ja jää­vat väär­tust loo­ma, te­ge­ma kin­gi­tust nii oma ko­gu­kon­na­le kui Ees­ti Va­ba­rii­gi­le.

„EV100 igas kü­las“ Har­ju­maa koor­di­naa­to­ri­na saan öel­da, et prog­ramm õn­nes­tus suu­re­pä­ra­selt ja ise­gi üle­tas eest­ve­da­ja­te alg­seid oo­tu­si.

Prog­ram­mis osa­le­nud ko­gu­kon­da­de­le kin­gi­ti me­tal­list mä­les­tus­tah­vel, mis jääb täht­sat sünd­must aas­ta­teks mee­nu­ta­ma. Kok­ku an­ti üle 600 tahv­li, neist Har­ju­maa­le 60, Kuu­sa­lu val­da 18, Ani­ja val­da 4 ja Raa­si­ku val­da 3.

Mil­li­seid kin­gi­tu­si meie kan­di ko­gu­kon­nad te­gid? Ha­ra kü­la pai­gal­das Lok­sa ki­ri­kus­se rah­vus­vär­vi­des sei­na­li­pu. Suur­peal ava­ti kü­la aja­lu­gu tut­vus­tav in­fo­tah­vel, Tam­mis­tul mat­ka­ra­jad ja in­fo­tah­vel, Vir­vel trepp me­re äär­de, Vi­ha­soos vaat­lus­tor­ni lin­nu­fo­to­de näi­tus, Ka­sis­peal kü­la­kiik, Lee­sil ja Kol­gas li­pu­mas­tid, La­he­maal mo­biil­ne in­fo­koh­vik, Vii­nis­tul muu­seu­mi­tu­ba. Kuu­sa­lu­rah­va tea­ter os­tis vä­li­la­va, Sal­mis­tu va­ba­taht­li­kud pääst­jad en­da­le va­rus­tust. Joaveskis remonditi üle Loobu jõe viiv rippsild. Valgejõel paigaldati Vabadussõja lahingu 100. aastapäeva puhul mälestuskivi. Kõnnus peeti kooli 100. aastapäeva, tehti korda külakiik ja paigaldati lipumast. Kolgakülas toimus küla 100 talu 100 aasta teemaline seminar ja rahvamajja paigutati vana küla kaart. Kuusalus tähistati valla 80. aastapäeva ajalooseminari ja fotonäitusega. Kõrveaial võeti Veljo Tormise sünnikodus vastu laulupeotuli ja jäädvustati pidu videona.

Anija vallas avati Kehra lahingu mälestusmärk Lahinguväljal, Päikesekodu Voosel ja vigurvutiväljak Rookülas. Aegviidu elanikud tähistasid üheskoos Linda Suiki 100. sünnipäeva ja istutasid puu.

Raasiku valla kõik kolm kingitust tegi Aruküla: anti välja kogumik „Sajandi 100 arukülalast“, peeti pidu “Meestelaul peab kõlama üle maa” ja avati Anne Eenpalu pink.
Nüüd kui juubeliperiood on lõpuks peaaegu läbi, võiks mõelda, kuidas tehtud kingitusi edaspidi kasutada. Näiteks, kui kuulsin, et ka lätlased olid oma vabariigi 100. juubeliks sarnaseid märke saanud, tekkis mul kohe huvi neid vaatama minna. Tõenäoliselt oleks ka meie külalistel põnev meie tahvleid näha. Seega võiks täitsa hakata korraldama külastusi mööda EV100 tahvleid.

Tahan tänada kõiki kogukondi, kes vastasid üleskutsele, osalesid programmis ja tegid vahvaid kingitusi. Mul oli rõõm kahe aasta jooksul suhelda toredate inimestega ja näha meie kandi tugevaid kogukondi. Eriti südantsoojendav oli see, kuidas mind külapidudel alati nagu oma inimest vastu võeti. Suur tänu Sõnumitoojale kogukondade kingituste kajastuse eest! Ida-Harju inimesed on saanud neist lehest lugeda.

President Kaljulaid ütles pühapäeval oma peokõnes kogukonna aktiivseid tegijaid tänades, et maal toetatakse üksteist rohkem kui linnas: „Maal ei kuku ükski inimene märkamatuse sügavasse auku. Maal on teised inimesed lähedal. See on väga tähtis.“

Eks kogukonnana tehtud EV100 kingitusedki ole märk üksteise hoolimisest. Aitäh, Harjumaa kogukonnad, et te nii tublid olete! Aitäh, et te hoolite!

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­ma­ja sei­nu kau­nis­ta­vad kor­ras­ta­tud pil­did
Järgmine artikkelRii­gi­ko­gu esi­mees ja Soo­me kait­sea­tašee näi­tu­se ava­mi­sel Keh­ras