Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor on va­li­tud

48
Aegviidu kool

Ani­ja val­la­va­lit­su­se moodustatud ko­mis­jon va­lis Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaia ja põ­hi­koo­li ühen­da­mi­sel loo­da­va­le Aeg­vii­du koo­li­le di­rek­to­ri. Va­lik teh­ti ka­he vii­ma­ses­se voo­ru jää­nud kan­di­daa­ti hul­gast, nad lä­bi­sid eel­ne­valt per­so­na­liot­sin­gu­fir­ma Fon­tes ju­hi pro­fii­li ana­lüü­si. Val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ju­ht Tii­na Si­lem üt­les, et uue di­rek­to­ri ni­mi ava­li­kus­ta­tak­se tu­le­val nä­da­lal. Aeg­vii­du ühen­da­su­tu­se juht asub töö­le juu­likuus.

Eelmine artikkelRaasiku valla teid remondib Šeiker Teed
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la uue noor­te­vo­li­ko­gu va­li­mis­tel osa­le­sid 151 hää­le­ta­jat