Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­hi kon­kurss nur­jus

327

Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas kor­ral­da­da Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja leid­mi­seks uue kon­kur­si. Eel­mi­se kon­kur­si­ga so­bi­vat kan­di­daa­ti ei lei­tud, kui­gi kon­kur­si täh­tae­ga pi­ken­da­ti. Kan­di­dee­ri­mi­sa­val­du­si oo­da­tak­se 15. sep­temb­ri­ni. Rah­va­ma­ja eel­mi­ne ju­ha­ta­ja Vir­ge Palm­sa­lu lah­kus omal soo­vil töölt, Aeg­vii­du kul­tuu­ri­te­ge­vust kor­ral­da­tak­se ku­ni uue ju­hi leid­mi­se­ni Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se kau­du, Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja ko­hu­se­täit­ja on val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa.

Eelmine artikkelKol­ga koo­li õp­peaas­ta avaak­tus oli uuel spordiväljakul
Järgmine artikkelEhi­ta­ja loo­dab Aru­kü­la ÜVK ehi­tu­se lõ­pe­ta­da 15. ok­toob­riks