Aeg­vii­du kerg­liik­lus­tee ehi­tab Ta­ris­ton

1296

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke­le kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­seks Aeg­vii­dust Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni esi­ta­ti 12 pak­ku­must. Edu­kaks tun­nis­ta­ti AS Ta­ris­ton, kel­le pak­ku­mi­ne oli 548 626,74 eu­rot. EAS ot­sus­tas eel­mi­sel aas­tal toe­ta­da 3,2 ki­lo­meet­ri pik­ku­se kerg­liik­lus­tee ra­ja­mist 481 214,75 eu­ro­ga, Ani­ja val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves ka­van­da­ti omao­sa­lu­seks 85 520 eu­rot. Tee-ehi­tus peaks ka­va­ko­ha­selt kest­ma mai­kuust sep­temb­ri lõ­pu­ni. „Seal ei ole vä­ga kee­ru­li­si töid, na­tu­ke tu­leb puid ma­ha raiu­da ning te­ha pin­na­se­töid,“ üt­les Ani­ja abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor. Ta lisas, maao­ma­ni­ke­ga sõl­mi­ti ka­su­tus­val­dused, üks maaomanik jagas kinnistu ja andis kergliiklustee aluse maa vallale. Mat­ka­kes­ku­se juu­res tu­leb kerg­liik­lus­tee­le ka ring su­ju­vaks ta­ga­si­pöö­ra­mi­seks. Kui Aeg­vii­du ja Kõr­ve­maa kes­ku­se va­he­li­ne kerg­liik­lus­tee val­mis, on mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­sest kerg­liik­lus­tee ku­ni Jä­ne­da­ni.