5. mai – Tee­me Ära tal­gu­päev

1034

Mai esi­me­ne lau­päev on aas­taid ol­nud Tee­me Ära tal­gu­päev. Aval­da­me üle­vaa­te Tee­me Ära ko­du­le­hel re­gist­ree­ri­tud tal­gu­test Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las ning Lok­sa lin­nas. Kok­ku on neid piir­kon­nas käe­so­le­va nä­da­la al­gu­se sei­su­ga 55.

Tä­na­vu kut­su­tak­se EV100 raa­mes üles kau­nis­ta­ma ko­du­kan­ti oma ki­hel­kon­na vär­vi­de­ga – vär­vi­da ki­hel­kon­nat­rii­bu­li­seks bus­sioo­te­pa­vil­jon, piir­deaed, is­te­pink, lil­le­kast, kuu­ri- või ai­dauks. Tal­gu­juh­ti­de­le ja­ga­ta­vas star­di­pa­kis on äs­jail­mu­nud raa­mat „Ees­ti ki­hel­kon­na vär­vid“, kus tut­vus­ta­tak­se Ees­ti kõi­gi ki­hel­kon­da­de see­li­kut­rii­pe, ER­Mi tea­du­ri­te ja Vi­va­co­lo­ri koos­töö­na on li­sa­tud vär­vi­koo­did.

Lee­sil vär­vi­tak­se Tee­me Ära tal­gu­tel ki­hel­kon­na­vär­vi­des­se kaup­lu­se kuu­ri sein, Jär­si kü­la Põl­luää­re ta­lus peen­ra­kas­tid ja ka­na­kuut, vär­vi­mi­si on plaa­nis veel mit­mel pool.

Eelmine artikkelKui­das väl­ti­da lap­sel üle­kaa­lu te­ket
Järgmine artikkelAni­ja val­la I li­saee­lar­ve