Spordiuudised

1036

15aas­ta­ne Ta­niel Kurg Kol­gast (Tal­lin­na SS Ka­lev) või­tis Ees­ti noor­te tal­vis­tel ka­ri­ka­võist­lus­tel U16 va­nu­sek­las­si kuu­li­tõu­kes esi­ko­ha. Ta tõu­kas 21. veeb­rua­ril Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis toi­mu­nud võist­lus­tel 4ki­lost kuu­li 13.42 meet­rit.

Kuu­sa­lu SK esin­da­ja And­rei Bek­ker sai jaa­nua­ris Tal­lin­nas toi­mu­nud Ees­ti noor­te mit­me­võist­lu­se meist­ri­võist­lus­tel U16 va­nu­sek­las­si seits­me­võist­lu­ses 2908 punk­ti­ga 13. ko­ha. Ta jook­sis 60 meet­rit 8,38 se­kun­di­ga, hüp­pas kau­gust 4.18 meet­rit, tõu­kas 4 kg kuu­li 8.10 meet­rit, hüp­pas kõr­gust 1.50 meet­rit, jook­sis 60 meet­rit tõk­keid 10,36 se­kun­di­ga, hüp­pas tei­vast 2.98 meet­rit ning jook­sis 1000 meet­rit aja­ga 3.03,39.

Raa­si­ku FC Jo­ker 2009. aas­tal sün­di­nud poi­sid saa­vu­ta­sid 4. veeb­rua­ril Rak­ve­res toi­mu­nud Tar­vas Win­ter Cu­pil 2. ko­ha. Võist­lu­sel osa­le­nud 16 jalgpallivõist­kon­da olid jao­ta­tud 4 alag­rup­pi. Jo­ker alis­tas oma alag­ru­pis kõik vas­ta­sed. Pool­fi­naal FC Le­va­dia­ga lõp­pes 0:0, kuid 2:1 võit pe­nal­ti­see­rias viis Raa­si­ku poi­sid fi­naa­li. Ka fi­naal Rak­ve­re Tar­va­se vas­tu lõp­pes vä­ra­va­te­ta vii­gi­ga, pe­nal­ti­see­ria või­tis 2:1 ko­du­mees­kond. Raa­si­ku Jo­ke­ris män­gi­sid Mar­kus Vee­tõus­me, Ras­mus Vee­tõus­me, And­reas Kom­pus, Karl Kom­pus, Ar­tur Jär­veots, Mat­tias Erik Kink, Mat­tias Kal­ju, Lu­ka An­der­son, tree­ne­rid on Priit Pih­lak ja Mart­ti Si­kut.

Eelmine artikkelSel­gu­sid Kuu­sa­lu val­la meist­rid suu­sa­ta­mi­ses
Järgmine artikkelANU VII­RAND Vii­nis­tult ku­dus kin­giks 100 so­ki­paa­ri