Spordiuudised

953

10.-11. veeb­rua­rini toi­mu­nud Ees­ti U23, U20 ja U18 va­nu­sek­las­si­de tal­vis­tel meist­ri­võist­lus­tel või­tis Ger­man Gu­lya­kov Kuu­sa­lu Spor­di­klu­bist U20 tei­vas­hüp­pes täp­selt 4 meet­ri alis­ta­mi­se­ga 3. ko­ha. U18 tei­vas­hüp­pes tu­li te­ma klu­bi­kaas­la­ne Pjotr San­kin 10. ko­ha­le (3.30). Nais­te U20 kuu­li­tõu­kes tu­li sa­mu­ti Kuu­sa­lu SKd esin­dav Ma­ri­te En­nus­te 6. ko­ha­le (11.57).

Ne­le Tru­ber (klubi Kor­rus 3) saa­vu­tas Ees­ti täis­kas­va­nu­te meist­ri­võist­lus­tel 2. ko­ha. Raa­si­ku val­la Ki­vi­loo kü­las elav 16aas­ta­ne maad­le­ja kao­tas 10. veeb­rua­ril Val­gas toi­mu­nud võist­lus­tel ku­ni 57 kg kaa­lu­va­te nais­te seas ava­ma­tši hi­li­se­ma­le võit­ja­le Tiia-Triin Tom­so­ni­le, kuid see­jä­rel alis­tas Ani­ta Mas­ki­na.

10. veeb­rua­ril toi­mus Tal­lin­nas XI rah­vus­va­he­li­ne ka­ra­te­tur­niir Edu-Do cup 2018, kus võist­le­sid 9 rii­gi ka­ra­te­kad. U14 va­nu­sek­las­si ku­ni 45 ki­log­ram­mi kaa­lu­va­te noor­mees­te hul­gas või­tis esi­ko­ha Joo­sep Pal­gi Kuu­sa­lust (IVL). U12 va­nus­re­rüh­ma tüd­ru­ku­te ku­mi­tes või­tis te­ma klu­bi­kaas­la­ne Ka­rin Mas­te­rov sa­mu­ti Kuu­sa­lust kaa­lu­ka­te­goo­rias ku­ni 34 kg 3. ko­ha. IV­Li Kuu­sa­lu noor­te tree­ner on Priit Se­li.

KÜL­LI KOP­PEL­MAA