Spordiuudised

1151

2. sep­temb­ri võrk­pal­li­tur­nii­ri Pe­nin­gi Sü­gis või­tis Lin­for­di võist­kond. Tur­nii­ril osa­les 6 võist­kon­da, võit­ja­le järg­ne­sid Ja­nek ja Sõb­rad ning võist­kond Mix. Või­du­võist­kon­nas män­gi­sid Rain Rau­kas, Krist­jan Kal­las­te, Her­ki Mai­de, Kris­tii­na Tõk­ke ja Kai Jõe­mets, 2. ko­ha võist­kon­nas Ja­nek Jaš­kov, Rau­no Esop, Sven Saul ja Kris­to Sa­la­ma­tin, võist­kon­nas Mix Aa­re Pä­ri­la, Ka­ja Ki­be­na, Too­mas Noor ja Peep Pukk.

Au­gus­tis toi­mu­nud 28. Ruk­ki­lil­le­män­gu­del Võ­rus võist­le­sid Kuu­sa­lu SK 3 noort ker­ge­jõus­tik­last. Ku­ni 16aas­tas­te noor­mees­te tei­vas­hüp­pes sai And­rei Bek­ker 4. ko­ha (3.20), 400 meet­ri jook­sus 8. ko­ha (1.00,75) ja kau­gus­hüp­pes 11. ko­ha (4.83). Ku­ni 14aas­tas­test pois­test sai Ro­met Vii­si­tamm 800 meet­ri jook­sus 7. ko­ha (2.37,99) ja 200 meet­ri jook­sus 9. ko­ha (30,78), 100 meet­ri eel­jook­su lõ­pe­tas ta 12. ko­ha­ga (15,02). Sa­ma va­nu­sek­las­si kuu­li­tõu­kes tu­li Uku Aas­rand 8. ko­ha­le (8.79) ja ket­ta­hei­tes 9. ko­ha­le (26.29).