Mis muutub sel aastal sinu rahaasjades?

970

2012. aasta toob kaasa mitmeid muudatusi: täies mahus taastuvad maksed kohustuslikku kogumispensionisse ehk II sambasse, samuti on muudatusi vabatahtliku kogumispensioni süsteemis. 1. jaanuarist tõusis ka alampalk ning 1. aprillist lubatakse pensionitõusu.

Kohustuslik kogumispension. Tänavu taastuvad maksed kohustuslikku kogumispensionisse – inimene maksab enda valitud pensionifondi 2% brutopalgast ja riik lisab sellele 4% (inimese palgalt arvestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt). Maksete taastumine puudutab üle 622 000 eestimaalase, kes on kohustusliku kogumispensioni süsteemiga liitunud. 

Kohustuslik kogumispension ehk II sammas põhineb eelfinantseerimisel – II sambaga liitunud töötav inimene kogub oma tulevase pensioni ise, kusjuures alates 1983. aastast sündinutele on liitumine kohustuslik.

2002. aastal käivitunud süsteem toimis kuni 2009. aasta 1. juunini. Siis peatas riik ajutiselt omapoolsed kogumispensioni sissemaksed kuni 2010. aasta 31. detsembrini. Neil, kes tahtsid ise kogumist jätkata, tuli 2009. oktoobris või novembris avaldus kirjutada ning nende brutopalgast läks 2010. aastal endiselt 2% pensionifondi ning 2011. aastal taastusid riigipoolsed sissemaksed poole ulatuses: endise 4% asemel maksis riik 2%. Need, kes jätkamise avaldust ei kirjutanud, ei maksnud 2010. aastal oma brutopalgast II sambasse midagi, 2011. aastal tasusid ise 1%, millele riik lisas 2%.

Sel aastal taastub süsteem endisel ehk 2%+4% kujul. See tähendab, et riik hakkab kõigi II sambaga liitunud inimeste pensionifondi tegema makset 4% ulatuses. Need, kes 2011. aastal maksid oma brutopalgast pensionifondi 1%, hakkavad 2012. aastast samuti tegema makseid täies ulatuses ehk 2% brutopalgast. Sissemaksete suurenemine toimub automaatselt, eraldi avaldust selleks kirjutada ei ole vaja.

Loe lähemalt maksete ajutisest peatamisest ning 2012. taastuvatest maksetest www.minuraha.ee/11758 ning kohustuslikust kogumispensionist www.minuraha.ee/IIsammas

Praegu saab valida 23 kohustusliku kogumispensioni fondi vahel. Nende tingimusi saad võrrelda pensionifondide võrdlustabelis http://www.minuraha.ee/pensionifondide_vordlustabel

Vabatahtlik kogumispension. Mõned muudatused ootavad ees ka vabatahtliku kogumispensioni ehk III samba süsteemi. Siin kehtib endiselt põhimõte, et kui paigutad kalendriaasta jooksul kuni 15% oma brutosissetulekust kas III samba pensionifondi või pensionikindlustuslepingusse (arvestusse ei lähe kindlustuskaitseks makstud summad ning muud teenustasud), maksab riik sulle sellelt summalt järgmisel aastal 21% tulumaksu tagasi.

Alates 2012. aastast jääb 15% piirmäär kehtima, kuid sissemaksete suurusele, mida saab maksustatavast tulust maha arvata, kehtestatakse ülempiir. See on kuni 6000 eurot. Kui sinu tööandja teeb samuti sissemakseid sinu vabatahtliku kogumispensioni fondi, lähevad nende piirmäärade arvestusse ka tööandja makstud summad. Tänavusest aastast vabastatakse tööandja tehtavad sissemaksed töötaja III pensionisambasse erisoodustusmaksust.

Loe III samba kohta lähemalt http://www.minuraha.ee/11607 ja võrdle III samba pensionifondide tingimusi  http://www.minuraha.ee/pensionifondide_vordlustabel

Alampalk ja pension. Paljusid inimesi puudutab 1. jaanuarist kehtima hakanud uus alampalga määr. Alampalk tõuseb 4,3 % ehk 290 euroni kuus ja 1,80 euroni tunnis. Alampalgaga on seotud näiteks omavalitsuselt palka saavate inimeste (raamatukogu- või kultuuritöötajate) töötasud, samuti on vanemahüvitise miinimummäär ühtlustatud palga alammääraga.

Selle aasta riigieelarves on ette nähtud ka raha pensionitõusuks, mis tähendab, et 1. aprillist kerkivad pensionid keskmiselt 4,4%.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Kuusalu vallas
Järgmine artikkelKuusalu valla tänupeol sai kultuuripreemia MENDA KIRSMAA ja spordipreemia AGO KATVEL