Silt: Töötoad

Midagi pole kuvada

- Reklaam -

VIIMASED UUDISED

Info­päev kii­re in­terne­ti ü­hen­du­ste ehi­ta­mi­sest Kuu­sa­lu val­las

0
„Miks Kuu­sa­lus on ha­ka­tud pro­jek­tee­ri­ma nii, et ni­me­kir­jas on pal­jud ko­had, ku­hu ei soo­vi­ta kii­re in­ter­ne­ti ühen­dust, aga väl­jas need, kes ta­ha­vad? Tun­dub ra­ha...