Tag: Teeme ära

Teeme ära. Aruküla Kivilinna mänguväljak ootab uusi atraktsioone.

Ootame talgulisi ehitama, värvima, remontima, keerama ja riisuma. Kaasa võtta labidad, rehad, kindad, mutrivõtmed, töötahe ja rõõmus meel. Pakume suppi. Info ja registreerimine tel...

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­la koo­liõ­de RI­TA SEPP: „Meie töö on hoi­da koo­lid ava­tu­na...

Seo­ses uu­te ko­roo­na­reeg­li­te­ga pa­lu­vad koo­liõed lap­se­va­ne­ma­telt kü­sit­lus­le­he­le vas­tust, kas lu­ba­vad oma last tes­ti­da ja vakt­si­nee­ri­da. Eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val, 13. sep­temb­ril oli fir­ma Eld­red vakt­si­nee­ri­mis­buss tund...