Tag: Teeme ära

Teeme ära. Aruküla Kivilinna mänguväljak ootab uusi atraktsioone.

Ootame talgulisi ehitama, värvima, remontima, keerama ja riisuma. Kaasa võtta labidad, rehad, kindad, mutrivõtmed, töötahe ja rõõmus meel. Pakume suppi. Info ja registreerimine tel...

VIIMASED UUDISED

Ida-Har­ju suu­sa­ra­jad

Eel­mi­se aas­ta no­vemb­ri lõ­pus ja det­semb­ris sa­da­nud lu­mi tõi käe­so­le­val tal­ve­hoo- a­jal suu­sa­hu­vi­li­sed va­ra­kult ra­da­de­le suu­sa­ta­ma. Va­bas­tii­lis sai sõit­ma ha­ka­ta va­rem. Klas­si­ka­li­se stii­li suu­sa­ra­jad oli...